Introductie van de Beemster Paerel

Onthulling Beemster Paerel
Presentatie van broodje de Beemster Paerel op 1 november 2014, door de burgemeesters van Beemster en Purmerend. Foto: Kees Knijn.

De burgemeesters van Beemster en Purmerend onthullen op 1 november 2014 in Purmerend:

Een bijzonder smaakvol, ambachtelijk volkorenbrood van de echte bakker Harry de Groot. Ontstaan door een bijzonder initiatief waarbij Vrijwilligerswerk heeft geleid tot aansprekend en regionaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, behoudt van cultureel erfgoed en maatschappelijke betrokkenheid door de inzet van medeburgers met een beperking.

Wat hebben de Beemster akkerbouwer Jan van Kempen, de Beemster korenmolen “De Nachtegaal”, de Echte Bakkers (sinds 1847) Harry de Groot, Rijser Transport en het Special Forces Team van V.V. De Wherevogels met elkaar te maken?

Het ontwikkelen en op de markt brengen van de Beemster Paerel is een initiatief van Echte bakkers Harry, Paula en Marcel de Groot, telgen uit een geslacht dat al 5 generaties, meer dan 165 jaar, garant staan voor ambachtelijk vakmanschap met een ruime sortering brood, koek en gebak. Bij de bakkerij en de drie winkels in Purmerend ruik je al op tientallen meters de heerlijke geur van hun vers gebakken brood!

Paerel advertentie gezinsblad

Het idee was om met in de Beemster geteelde tarwe, gemalen op Noord-Hollandse wind door de gerestaureerde korenmolen De Nachtegaal een smaakvol Beemster volkorenbrood te produceren. Korenmolen De Nachtegaal is een in 1669 gebouwde achtkantige grondzeiler en bedoeld om het lokaal geteelde tarwe tot meel te malen. Tot 1987 was de molen regelmatig in gebruik. Na het overlijden van de laatste molenaar kwam de molen in verval.
Een aantal personen trok zich het lot van de molen aan en hebben ”De stichting tot behoud van De Nachtegaal “opgericht. De stichting heeft met steun van fondsen, subsidies en particuliere bijdragen de molen verplaatst en in volle glorie gerestaureerd. Op 4 oktober 2013 werd de molen weer officieel in gebruik gesteld door de Commissaris van de Koning de heer J. Remkes.
De stichting tot behoud (en exploitatie) van De Nachtegaal had niet de intentie om weer te gaan malen, maar is toch op de vraag van Harry de Groot, met de vrijwillige molenaars gaan praten.
De reactie van de molenaars was bijzonder positief! Zij vonden het geweldig om niet alleen voor de “show” de molen te laten draaien maar ook om op de originele ambachtelijke manier graan te malen voor de bakker.
Het aan Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde gevraagd advies leverde als resultaat dat ambachtelijk malen op De Nachtegaal nog haalbaar is.

Om het regionaal karakter te benadrukken werd voor de tarwe contact gezocht met de bekende Beemster akkerbouwer Jan van Kempen. Op ruim 170 hectare teelt hij diverse gewassen zoals suikerbieten, aardappelen, uien en dus ook tarwe. Jan is een akkerbouwer met veel liefde voor zijn gewassen en de Beemster natuur, onder andere te zien aan zijn akkers die, omzoomd door ruime stroken veldbloemen, bijdragen aan het biologisch evenwicht. Jan is de derde generatie in het akkerbouw bedrijf.
Ondanks de schaalvergroting in de hedendaagse landbouw heeft Jan oog voor een lokaal product met een eigen smaak en identiteit. Dit heeft hij bewezen door zijn nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Beemster Frietje met producent Aviko.

Om te komen tot een constante aanvoer van tarwe naar de molen en vervoer / opslag van meel naar de bakkerij van Harry de Groot is contact gelegd met Ron Rijser van het gelijknamige bedrijf Rijser Transport in Purmerend. Ron is de derde generatie in het transportbedrijf. Zijn opa startte vanuit de Peperstraat in Purmerend het bedrijf met en A-Ford. Nu wordt er anno 2014 met grote trailers door geheel Noordwest Europa getransporteerd.

Dat Ron naast de dagelijkse werkzaamheden in zijn bedrijf oog heeft voor de sociaal zwakkere in onze maatschappij bewijst hij door zijn jarenlange en gedreven bemoeienissen met voetbalteam Special Forces, dat onder deze naam sinds dit jaar voetbalt bij V.V. De Wherevogels in Purmerend.

Omdat de smalle Beemster polderwegen nogal te lijden zouden hebben van zijn grote vrachtwagens, combineerde hij het één met het ander.
Sinds de start van het G-voetbalteam dat is ontstaan door samenwerking van zijn bedrijf met Marjo Verheij van de Prinsenstichting, nu acht jaar geleden, is een sterke persoonlijke groei geconstateerd bij de deelnemers van het team, die merendeels wonen bij de Prinsenstichting . De sportbeoefening in teamverband (naast voetbal wordt ook deelgenomen aan diverse middellange afstandslopen!) leverde bij de jongens van het team niet alleen een gezondere levensstijl op, maar ook en vooral meer persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. Zo werden rijbewijzen gehaald en is één van de sporters inmiddels getrouwd en een trotse vader.

De ideeën van de begeleiders van het team gingen onder andere naar een zinvolle dagbesteding, waarbij een eerste, inmiddels gerealiseerd project het “bakfietstransport” is. Zo is onder andere gedacht aan het vervoer per bakfiets van boodschappen voor bejaarden of mensen die slecht ter been zijn, het bezorgen van (warme) maaltijden bij dezelfde doelgroep. Maar het vervoer van meel van de molen De Nachtegaal naar de bakkerij van Harry de Groot was een ideale combinatie van ideeën, waarbij het probleem van de molen om het meel te bezorgen en het behoud van de kwetsbare polderwegen werd opgelost.

Inmiddels hebben verschillende leden van het Special Forces Team hun rijvaardigheid op de (elektrische!) bakfietsen al aangetoond middels een afgenomen test bij de Gemeentepolitie Purmerend en wordt de eerste van (voorlopig…!) 5 bakfietsen vandaag officieel in gebruik genomen door het bezorgen van de eerste balen meel bij de bakkerij Harry de Groot op de Padjedijk.

Vandaag, 1 november 2014 is dus een grote dag voor de Beemster en Purmerendse gemeenschap, waarbij M.V.O. (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), behoud van cultureel erfgoed, creatieve ondernemingsgeest , vrijwilligerswerk en ambachtelijke productie van streekproducten samenkomen.

Het “onthullen” van de Beemster Parel met alle Beemster en Purmerendse betrokkenen door de burgemeesters Brinkman van Beemster en Bijl van Purmerend is daar een teken van.

Meer informatie vindt u op:
Echte bakker Harry de Groot: www.harrydegroot.nl
Korenmolen De Nachtegaal: www.nachtegaalbeemster.nl
Rijser Transport: www.rijsertransport.nl
Special Forces Team: www.wherevogels.nl/teaminfo/special-forces

© Copyright 2023. De Stichting tot behoud van De Nachtegaal | Colofon