Eervolle onderscheiding

 Onderscheiding voor Fred van Zon

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging De Hollandsche Molen afgelopen zaterdag (18 maart) in Amersfoort werd aan Fred van Zon de eervolle onderscheiding uitgereikt van “Vernuft en Volharding”. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van Eric Zwijnenberg voor zijn bijdragen aan “molenrestauraties en het behoud van de molenbiotopen van molens in Noord-Holland”.

Fred van Zon is in de Schermer betrokken geweest bij de restauraties van 13 molens. Ook nam hij het initiatief van het succesvolle zorgwerkproject bij Korenmolen De Otter. Samen met Landschap Noord-Holland realiseerde hij het megaproject van de herinrichting van de molenbiotoop bij de strijkmolens bij Rustenburg. De afgelopen jaren was hij betrokken bij de restauratie van  korenmolen De Nachtegaal in Middenbeemster. Recente projecten waar hij actief bij betrokken is zijn de dijkversterkingen in de Schermer, de herprofilering van de Noordervaart en de aanpak van de problematiek van het achterstallig groot onderhoud bij veel molens in Noord-Holland en ook de Schermer 

 
 
 

© Copyright 2023. De Stichting tot behoud van De Nachtegaal | Colofon