Symposium, De Nachtegaal ” 350 jaar voor de wind”.

350 jaar Nachtegaal
beschilderde molenzeilen

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat korenmolen De Nachtegaal aan de Hobrederweg in Middenbeemster werd gebouwd.

Het bestuur van de stichting tot behoud van De Nachtegaal organiseert gedurende het jaar een aantal evenementen om dit jubileum onder de aandacht te brengen.

Graag nodigen wij u uit voor een symposium op 21 september aanstaande in de Keyserkerk, Middenweg 148 te Middenbeemster.

Het programma ziet er als volgt uit:
   9.30 Inloop en ontvangst
10.00   Opening door de dagvoorzitter                                  Klaas Jan Bos
10.10   Welkomstwoord                                                            Bert Jaarsma
10.20   Visie en aanpak bij restauratie van molens              Paul Groen

11.00   De Nachtegaal in beeld “toen”

11.15   Nederland, Waterland, Polderland, Molenland       Gerrit Keunen  Eric Zwijnenberg  

12.00   lunch

Met pauzeprogramma                      1. Rondrit door de Beemster
                                                              2. Rondwandeling door de Middenbeemster
                                                              3. Verhaal omtrent de opgravingen onder de Keyserin

14.00   Datering houtconstructies                                Sjoerd van Daalen

14.45   De Nachtegaal in beeld “nu”

15.00   De toekomst van de molenwereld                   Nicole Bakker

15.45   Afsluiting                                                              Klaas Jan Bos

16.00   Napraten met wat lekkers.

Het aantal plaatsen voor dit bijzondere symposium is beperkt.
Om van een plaats verzekerd te zijn raden wij u aan om u tijdig aan te melden via de mail.
info@nachtegaalbeemster.nl
Gelieve bij uw aanmelding aan te geven voor hoeveel personen u wilt inschrijven.

De kosten van deelname, inclusief lunch en pauzeprogramma, zijn € 12,50 per persoon.

 

Over de de sprekers

  • Paul Groen

Paul Groen is directeur/ eigenaar van Erfgoed Advies Groen.

Erfgoed Advies Groen adviseert, begeleidt en faciliteert monumenteigenaren bij restauratie, herstel, onderhoud en herbestemming.

Het bedrijf bestaat sinds 2003 en is erkend en gecertificeerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Erfgoed Advies Groen beschikt over een schat aan kennis en ervaring en heeft een grote groep overheden, stichtingen en particulieren als vaste klantenkring. Het bedrijf is gevestigd in Montfoort en heeft werkzaamheden door het gehele land, maar ook in België en Duitsland.  www. erfgoedadviesgroen.nl

  • Gerrit Keunen

Gerrit Keunen oud-medewerker (molenconsulent) van voorheen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg nu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Als molenconsulent voor de Rijksdienst heeft de heer Keunen veel ervaring en kennis opgebouwd over de geschiedenis en de ontwikkeling van molens in Nederland door de eeuwen heen.

Hij beschikt dan ook over een onuitputtelijke kennis van molens in alle uithoeken van Nederland en heeft vele publicaties op zijn naam staan.

  • Eric Zwijnenberg

Eric. Zwijnenberg ontving in 2016 de Zilveren Anjer*, vanwege zijn jarenlange, brede inzet voor het molenbehoud In Nederland. Zo stond Eric Zwijnenberg eind jaren zestig van de vorige eeuw aan de wieg van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij was tevens de eerste voorzitter van deze organisatie die mensen opleidt tot vrijwillige molenaar. Daarnaast bekleedde hij vele bestuurlijke functies, onder andere bij de landelijke vereniging De Hollandsche Molen en tal van Noord-Hollandse molenorganisaties. Momenteel is hij nog bestuurslid van de Noord-Hollandse Molenfederatie.
Eric bedacht begin jaren zeventig ook de Nationale Molendag, het jaarlijkse evenement waarop vele honderden molens in het gehele land draaien en zijn opengesteld voor het publiek.

*De Zilveren Anjer is een door het Prins Bernhard Cultuurfonds ingestelde onderscheiding voor mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.

Gerrit keunen en Eric Zwijnenberg kennen elkaar sinds 1967. 

  • Sjoerd van Dalen

Sjoerd van Daalen is directeur/eigenaar van Van Daalen Dendrochronologie

Dendrochronologie is de onderzoeksmethode die gebruik maakt van de jaarlijkse variatie in de jaarringen van bomen als gevolg van klimaat en andere groeiomstandigheden om houten voorwerpen te dateren.

De heer van Dalen heeft veel ervaring in het projectmatig uitvoeren van dendrochronologisch onderzoek aan archeologische, bouwhistorische en kunsthistorische objecten.

Na zijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen is de heer Van Daalen werkzaam geweest bij het cultuurhistorisch onderzoeksbureau BAAC  (Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie.)

Zijn wetenschappelijke werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen en onderhouden van betrekkingen met Europese dendrochronologische laboratoria. Hierbij ligt het accent op uitwisseling, ontsluiting en duurzame opslag van data.
Andere relevante specialismen zijn Geografische Informatie Systemen (ArcGis) en 3D modellering van houten kapconstructies.

  • Nicole Bakker

Nicole Bakker is sinds 1 september 2017 directeur van De Hollandsche Molen.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals.

Het vergroten van het draagvlak en het versterken van de belangenbehartiging blijven onverkort de pijlers van de vereniging. Wat betreft het vergroten van het draagvlak voor de molens en het molenbehoud wijst Bakker op initiatieven die reeds in gang zijn gezet op zowel financieel gebied als op het terrein van het vrijwilligerswerk: ,,Met een terugtredende overheid groeit de noodzaak om langs andere wegen aan het benodigde geld voor vooral onderhoud te komen, zoals ‘crowdfunding’. Met de oprichting van het Molenfonds heeft De Hollandsche Molen al een belangrijke stap gezet. Die lijn wil zij graag doortrekken, want op dat terrein liggen veel kansen.’’
Ook bij de werving van vrijwilligers in het molenveld is volgens haar veel winst te halen. ,,Vrijwilligers zijn essentieel voor het molenbehoud. De komende 10 jaar zijn per jaar zo’n 500 nieuwe vrijwilligers nodig. Via onder meer cursussen wil de vereniging moleneigenaren en molenaars helpen nieuwe mensen te vinden.’’

 

Wij hopen u op 21 september te mogen verwelkomen.

Bestuur Korenmolen De Nachtegaal

 

 

 

Middenbeemster, juli 2019

© Copyright 2023. De Stichting tot behoud van De Nachtegaal | Colofon