Brochure

  • De geschiedenis van de molen en zijn voorgangers in Middenbeemster is in 2013 uitvoerig beschreven in het boekje De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de Beemster. Dit boekje, geschreven door Jaap van der Veen, ISBN: 9789064557415, verscheen bij de heropening van de molen na de verplaatsing en restauratie van de molen in 2013. Het boekje is zaterdags op de molen te koop voor €5,00.

    Het boekje is tevens te koop bij het Infocentrum te Middenbeemster en bij Ascoba in De Rijp.

    De brochure is ook te bestellen door het overmaken van €7,40 (€5,00 + €2,40 porto) op rekening Rabobank NL 54 RABO 012.63.33.823, t.n.v. Stichting tot behoud van “De Nachtegaal”, Middenbeemster onder vermelding van uw adresgegevens.

  • De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de Beemster

© Copyright 2023. De Stichting tot behoud van De Nachtegaal | Colofon