De Nachtegaal gaat internationaal

Ook zaterdag 14 mei zijn de molenaars van De Nachtegaal weer actief op Nationale Molendag. Er worden rondleidingen gegeven en vooral het ‘verhaal’ van het ambachtelijk malen van graan wordt verteld. Een bijzondere activiteit deze dag is een demonstratie van de Beemster zendamateur Jan Mooij, die verbinding zal leggen met zendamateurs op diverse molens in Europa. Vanuit de kap van de molen zullen daarvoor antennes worden gespannen.                                                    

Zaterdag 14 mei is het nationale molendag. Vele molens in Nederland, Duitsland, België en vooral Engeland zullen dan bemensd worden door zendamateurs met hun apparatuur om met elkaar en met andere zendamateurs radioverbindingen te maken via de ether. Het bestuur van molen De Nachtegaal in Middenbeemster heeft Jan Mooij (PA0ZAV) en Peter Denters (PA0PMD) uitgenodigd om op zaterdag van 10:00 tot 16:00 radioverbindingen te demonstreren via de kortegolf onder de roepnaam PA06BMR.

Radiostraling, die schuin omhoog straalt ontmoet op een paar honderd kilometer hoogte een geïoniseerde laag, die het signaal weer laat afbuigen naar het aardoppervlak. Vervolgens kaatst het signaal weer terug omhoog en het spelletje herhaalt zich. Zo kunnen grote afstanden overbrugd worden. Hoe goed dit lukt hangt sterk af van de stand van de zon en ook van de activiteit van de zon. De straling van de zon veroorzaakt het ioniseren van de bovenste lagen van de atmosfeer. Ook onder invloed van het aardmagnetisch veld ontstaat een complexe lagenstructuur, die zowel absorberend als reflecterend kan werken voor radiosignalen van bepaalde frequenties. Als de condities goed zijn moet West-Europa gemakkelijk te bereiken zijn. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje op de wind, die voor een molen belangrijk is om goed te kunnen malen.

wolken

Kom kijken en luisteren naar het fluiten van de wind door de wieken van de molen en het knarsen en kwaken van de radiosignalen uit de ether. Misschien hoort u ook nog het nostalgische piepen van de morsesignalen, die nog door vele zendamateurs ontcijferd kunnen worden. Mochten de radiocondities slecht zijn dan kunt u altijd nog naar huis gaan met een zakje meel, gemalen door De Nachtegaal.

© Copyright 2020. De Stichting tot behoud van De Nachtegaal | Colofon