De molenschuur

dsc01615

Dhr. Groen heeft de Rechtbank te Haarlem in 2014 verzocht de afgifte van een omgevingsvergunning voor het gebruik van onze molenschuur in strijd te verklaren met het bij de molen geldende bestemmingsplan. 

De Rechtbank heeft evenwel uitgesproken dat de vergunning daarmee niet in strijd was. Tegen deze uitspraak heeft dhr. Groen hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.

Woensdag 16 11 j.l. heeft de Raad van State dit hoger beroep ongegrond verklaard.

Wij kunnen nu met de beoogde exploitant in gesprek gaan over het gebruik van de molenschuur. 

© Copyright 2023. De Stichting tot behoud van De Nachtegaal | Colofon