Nog even en u heeft weer zelfgebakken Beemsterbrood op de plank

Bij De Nachtegaal wordt hard gewerkt om u binnenkort weer in onze molenwinkel te kunnen ontvangen.

Vanaf zaterdag 4 juli staan de molendeuren wagenwijd voor u open, maar uiteraard met de welbekende beperkingen. Zo is het niet mogelijk de molen te bezoeken anders dan voor meelverkoop, en worden er maatregelen getroffen om u en onze medewerkers te beschermen. Over de regels “hoe en wat” zullen wij u de komende paar weken informeren via onze web site, via Facebook en middels het bord bij de molen. Speciale vragen en bestellingen kunt u aan ons doorgeven via ons contactformulier of ons mailadres: info@nachtegaalbeemster.nl.

Afgelopen weken zijn de bruine winterzeilen op onze wieken vervangen door witte zomerzeilen. Ook is er een nieuwe afzuiginstallatie ge├»nstalleerd om bij het malen minder last te hebben van al het meelstof en is er een aanvang gemaakt met malen om de winkelvoorraad weer op orde te hebben. Dat dit laatste niet altijd zo simpel is kunt u lezen in het artikel uit het Noordhollands Dagblad hierbij. 

Bestuur, molenaars en medewerkers bedanken u voor uw begrip en geduld, en hopen u gauw weer in goede gezondheid bij de molen terug te zien.

© Copyright 2023. De Stichting tot behoud van De Nachtegaal | Colofon